برچسب: tv

آخرین اخبار برندها

نمایشگر را شخصی‌سازی کنید

newsroom
اغلب تلویزیون‌‌های هوشمند زمانی که از کارخانه به خانه مشتریان می‌آیند، با حالت های تصویری پیش فرض دردسترس شما قرار داده شده و اگر قصد...