برچسب: مدیریت انرژی

آخرین اخبار شرکت‌های‌ تولیدی

تندیس و جایزه ملی مدیریت انرژی به گروه صنعتی انتخاب اهدا شد

newsroom
تندیس مدیریت انرژی به گروه صنعتی انتخاب اهدا شده و 4 گواهینامه در زمینه شاخص فنی عملکرد انرژی و شاخص سیستم مدیریت انرژی به شرکت...