برچسب: طب حمایتی

مسئولیت اجتماعی

اعطای وام اشتغال به خانوده های بیماران سرطانی

newsroom
به گزارش روابط عمومی مکسا، مدیرکل کمیته امداد استان تهران با اشاره به اینکه کاریابی و اعطای وام اشتغال گام مهمی در راستای توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های بیماران...