برچسب: صندوق ضمانت صادرات ایران

آخرین اخبار برندها شرکت‌های‌ تولیدی

آمادگی صندوق ضمانت صادرات ایران برای تسهیل تامین منابع صادرات لوازم خانگی کشور

newsroom
دکتر بهرامی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت : این صندوق آماده است با تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور که در سطح بین المللی به رقابت...