برچسب: صعود

شرکت‌های‌ تولیدی

به همت یکی از کارکنان ورزشکار گروه؛ اهتزاز پرچم اسنوا بر فراز قله دنا

newsroom
طی یک صعود دو روزه کارکنان به قله ۴۳۰۰ متری «هرم» از قله‌های مرکزی دنا، پرچم گروه صنعتی انتخاب و اسنوا در این قله به...