برچسب: دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی

شرکت‌های‌ تولیدی گزارش تصویری

صاحبان صنایع ریشه دار و با سابقه به حوزه ی های تک و دیجیتال وارد شوند

newsroom
دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با حضور در کارخانجات گروه صنعتی انتخاب، در جریان روند تولید...