برچسب: دپارتمان سرمایه های انسانی

شرکت‌های‌ تولیدی گزارش تصویری

تقدیر از کارکنان واحد ایمنی و بهداشت گروه صنعتی انتخاب

newsroom
مدیر دپارتمان روابط عمومی و دپارتمان سرمایه‌های انسانی گروه صنعتی انتخاب به پاس زحمات شایسته واحد ایمنی و بهداشت این گروه و به مناسب روز...
آخرین اخبار شرکت‌های‌ تولیدی

توسعه منابع انسانی اولویت نخست گروه انتخاب است

newsroom
مدیر دپارتمان سرمایه های انسانی گروه صنعتی انتخاب گفت: بخش زیادی از برنامه های سال جدید با مشارکت پرسنل گروه در بخش های مختلف طراحی...