برچسب: تندیس واحد نمونه فن آور

آخرین اخبار

اهداي تندیس واحد نمونه فن آور به شرکت دانش بنیان وابسته به گروه صنعتي انتخاب

newsroom
در مراسمی با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، از شرکت دانش بنیان پیشتازان نوین مکعب سبز سپاهان به عنوان واحد نمونه فناوري تجلیل...