برچسب: ایمنی و بهداشت

شرکت‌های‌ تولیدی گزارش تصویری

تقدیر از کارکنان واحد ایمنی و بهداشت گروه صنعتی انتخاب

newsroom
مدیر دپارتمان روابط عمومی و دپارتمان سرمایه‌های انسانی گروه صنعتی انتخاب به پاس زحمات شایسته واحد ایمنی و بهداشت این گروه و به مناسب روز...