پست های مرتبط

صاحبان صنایع ریشه دار و با سابقه به حوزه ی های تک و دیجیتال وارد شوند

newsroom

بازدید جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کارخانه های تولیدی گروه صنعتی انتخاب و آشنایی با توانمندی های این گروه صنعتی

newsroom

بازدید رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از کارخانه های گروه صنعتی انتخاب

newsroom

ارسال دیدگاه