بازرگانی

شرکت بازرگانی بین الملل کالای پتروشیمی

شرکت بازرگانی بیـــن الملل کالای پتروشیــمی از طریــق دفاتــر خود در اقصــی نقــاط دنیا نظیر کشورهای : چیـن, امارات، ترکیه, تایوان, سنگاپور ، مالزی ، روسیه و کره جنــوبی مشـغول فعالیــت است.این شرکــت با تمرکز فعالیــت های خود در حوزه بیــن الملل , نفــت و محصــولات پتــروشیمی مورد نیــاز بازارهای داخـــلی و خارجــی را تامیــن می نماید.  یکی از فعالیـــت های دیگر بخــش بازرگانی بیــن الملل بانکرینـگ یا سوخت رسانــی دریایـی است که بیش از هفت سال در این زمینه نیـز فعالیت دارد .

پست های مرتبط

تاسیـسات و مخازن ساحـلی

newsroom

زنجیـره توزیع فرآورده های نفتی(برندینگ)

newsroom

ارسال دیدگاه