مسئولیت اجتماعی

اعطای وام اشتغال به خانوده های بیماران سرطانی

به گزارش روابط عمومی مکسا، مدیرکل کمیته امداد استان تهران با اشاره به اینکه کاریابی و اعطای وام اشتغال گام مهمی در راستای توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های بیماران مبتلا به سرطان به شمار می‌رود، افزود: با همکاری مکسا و کمیته امداد این هدف مهم در آینده‌ای نزدیک می‌تواند محقق شود.

وی با اشاره به اینکه در استان تهران حدود 3300 بیمار زمین‌گیر شناسایی شده است که نیازمند خدمات طب حمایتی تسکینی می‌باشند، افزود: خدمات طب حمایتی و تسکینی مکسا می‌تواند کمک بزرگی به بیماران مبتلا به سرطان شناسایی شده کند.

همچنین دکتر محمد جهانگیری مدیر مرکز پیشگیری و کنترل سرطان مکسا نیز بیان داشت: طب حمایتی تسکینی حلقه مفقوده خدمات سلامت کشور می‌باشد که متاسفانه هنوزهیچ متولی خصوصی و دولتی نداشته است.

همچنین در این نشست مقرر شد پیش نویس تفاهم‌نامه همکاری مکسا و کمیته امداد استان تهران در حوزه مختلف تهیه و عملیاتی شود.

پست های مرتبط

مرکز پیشگیری و کنترل سرطان مکسا

newsroom

رویارویی پژوهشگران جوان با چالش‌های مراقب‌های حمایتی و تسکینی

admin admin

همکاری مکسا و بیمارستان مصطفی خمینی

newsroom

ارسال دیدگاه